Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 
Správca osobných údajov

Veterinárna ambulancia MVDr. Sňahničan Bohumír, Závodská cesta 3639/52, 010 01 Žilina. Tel. 041 / 764 91 72, e-mail: info@veteza.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a akú dlhú dobu.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Informačnú povinnosť plníme ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
    vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, mobilný telefón, prípadne adresa

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužite, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje neodovzdávame tretím osobám.

Tretie strany spracovávajú len anonymné štatistické a analytické údaje, nevyhnutné pre správny chod stránky, meranie návštevnosti a prepojenie so sociálnymi sieťami.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok sú zaznamenané analytické informácie, ktoré sú anonymné a odrážajú to, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky vnímame ako oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Našu webovú stránku je možné taktiež prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Uvítame, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať priamo nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018